Oficjalna strona Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej

Zamek medycki

       Istniał już na początku XV wieku, a częstym gościem w nim był Władysław Jagiełło. Zbudowany był na wyspie otoczonej wodami jeziora "Medyka", co dodatkowo utrudniało napastnikom jego zdobywanie. W 1542 roku starosta przemyski Piotr Kmita dokonał przebudowy warowni, zmieniając konstrukcję drewnianą na murowaną.

      Wzmocniony wałami i zabezpieczony fosą medycki zamek był wyposażony ponadto w sprzęt wojskowy służący obronie. Znajdowały się w nim zmagazynowane: hakownice, rusznice, bombardy, lance, tarcze, zbroje, proch strzelniczy, kule i kamienie. W pierwszej połowie XVII w. zamkiem zarządzała starościna medycka - Anna Mohilanka. Po niej dzierżawcami Medyki byli: Samuel Trojecki - stolnik przemyski, a następnie Andrzej Modrzewski Brak należytej opieki nad budowlą ze strony dzierżawców, jak również najazdy tatarskie, które kierowały się na Przemyśl, przyczyniły się do stopniowej dewastacji zamku i popadania w ruinę. Świadczy o tym lustracja województwa niskiego z drugiej połowy XVII wieku, która wymienia zamek jako obiekt potrzebujący znacznej odbudowy. Dalsze losy zamku są mało znane. Do dzisiaj zachowały się jedynie pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVI wieku. Pod koniec wieku XVIII w jego miejscu Antoni Lubomirski wzniósł murowany pałac. Po II wojnie światowej z dawnego zespołu ocalała jedynie murowana oficyna oraz XIX-wieczny dom letni na wyspie otoczony parkiem.

2020  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej
www.medykastowarzyszenie.pl